Rabu, 16 November 2011

Jom Mengenali Tokoh- Tokoh Islam

Akhir- akhir ini, anak- anak Islam kecil- kecil lagi atau semasa kukunya masih lembut lagi, di sekolah- sekolah telah dikenalkan dengan siapa itu Buddha? Siapa itu Confucius? Siapa itu Mahatma Gandhi? Siapa itu Napoleon, Siapa itu King Richard, Siapa itu Sokratis? Banyak lagi seumpamanya tetapi kisah- kisah Nabi Muhammmad SAW, sahabat- sahabat baginda, ulama- ulama besar Islam dan sarjana- sarjana Islam tidak dibuat begitu atau diambil berat.

Sedangkan ulama- ulama Islam di zaman keemasannya dan sarjana- sarjana Islam di zaman jayanya amat terkenal di timur dan di barat, buku- buku yang dikarang beratus- ratus tahun menjadi buku bacaan di sekolah dan universiti barat, bahkan sesetengah sarjana- sarjana Islam mereka puja dan dibuatkan patung untuk menghormatinya. Buku- buku dalam ilmu- ilmu tertentu seperti falsafah, perubatan, aljibra, musik dan lain- lain terlalu banyak mereka terjemahkan ke pelbagai bahasa.

Antara tokoh- tokoh Islam yang terkemuka adalah Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Al- Imam Syafi'e, Al- Imam Ahmad Bin Hanbal, Al- Imam Al- Ghazali, Al- Imam Al-Bukhari, Al- Imam An- Nawawi, Abu Hurairah RA, Abdullah bin Mas'ud, 'Amru Ibni Al-'As, Khalid bin Al- Walid, Bilal bin Rabah, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al- Farisi, Al- Syeikh Abdul Kadir Al- Jailani, Junid Al-Baghdadi, Ibni Al- Arabi, Ibni Sina ( Orang barat mengenalinya sebagai Avicenna ), Alkandi, Ibnu Rusydi ( Orang barat mengenalinya sebagai Averroes ), Al- Farabi, Jamaluddin Alafghani ( Penulis Barat menggelarnya Bapa Pan Islamisme ), Al- Imam Muhammad 'Abduh, Haji Agus Salim ( Orang Barat menggelarnya The Grand Old Man Of Indonesia ), Awis Al- Qarni dan banyak lagi.
Ibnu Rusydi
Ibni Sina
Semoga dikelapangan kita berusaha sedikit untuk mencari riwayat hidup tokoh- tokoh Islam ini. Dengan ini dapat menghidupkan hati kita di kelapangan ilmu pengetahuan dan semoga cara- cara hidup dan perjuangan mereka dapat menjadi contoh kepada kita. InsyaAllah.

Kata- kata dipetik dari Hj Mohd Said Abdul Hadi - Penulis Buku 28 Tokoh Islam Yang Terkemuka

Tiada ulasan: